TOETSINSTRUMENTEN.ORG

Redacteur De Orgelvriend doet boekje open over het wereldje van orgelrestauraties en adviseurs

datum: 4 juni 2009

auteur: Dirk Boer

Herinneringen aan Gert Oost (1942-2009) staat er boven een artikel in De Orgelvriend van juni 2009.
Een van de schrijvers van dit artikel over de onlangs overleden organist en musicoloog Gert Oost is redacteur Bart van Buitenen, een oud-leerling van Oost.
Van Buitenen haalt wat herinneringen op uit zijn studietijd bij Gert Oost, over harmonisatielessen, koorpracticum en dergelijke. Het artikel kabbelt zo wat voort, maar op een onverwacht moment verschijnt er een tekst waarbij de lezer toch op z'n minst even de ogen uitwrijft en denkt: lees ik dit wel goed? Ik citeer:
Een paar keer vertelde hij [d.w.z. Gert Oost, D.B.] me dat hij voorafgaande aan zijn eigen promotie had moeten beloven zich nimmer in de wereld van orgelrestauraties en -advies te begeven. Het is de vraag of Gert zich ook ooit gelukkig had gevoeld in een wereldje waarin eigenschappen als betrokkenheid, integriteit en rechtschapenheid doorgaans vooral in je eigen nadeel blijken te werken, een wereldje waarin Gerts kostelijke visioen van vriendschap voor mens en muziekinstrument het al te vaak zou afleggen tegen machtsvertoon en geldingsdrang.
Einde citaat.
Dat hier een duidelijk teleurgestelde Van Buitenen aan het woord is, behoeft geen betoog. Deugt het wereldje van orgelrestaurateurs en orgeladviseurs inderdaad niet, of is het alleen maar te hard voor mensen als Van Buitenen?