TOETSINSTRUMENTEN.ORG

Hoezo koninklijk instrument?

datum: 1 december 2006

auteur: Dirk Boer

Het orgel een volwaardige plaats geven in de muziekcultuur, dat is wat de VNPO zich tot doel heeft gesteld. Deze vereniging (voluit: Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en -cultuur) organiseerde op 21 november 2006 een symposium waarin de rol van het orgel in de Nederlandse muziekcultuur tegen het licht werd gehouden. Plaats van handeling: Rotterdam, De Doelen en de burgerzaal van het stadhuis.
Bepaald niet overbodig, want bij velen heeft het orgel een stoffig en saai imago. Dat de reden hiervoor vaak is gelegen in de onbekendheid met het instrument, maakt het alleen maar moeilijker om van dit imago af te komen.
Toch zijn er in ons land plaatsen te vinden met druk bezochte concertseries. Bijvoorbeeld in Haarlem en Nijmegen.

Een goede PR is cruciaal

In de levendige forumdiscussies werd serieus geprobeerd boven tafel te krijgen waarom orgelconcerten in plaats A goed lopen en in plaats B een marginaal bestaan leiden. De volgende kritische succesfactoren kwamen daarbij bovendrijven:

  1. Een goede PR is cruciaal; wees zuinig op je publiek, ontvang het met stijl en doe eens iets extra's voor de vaste kern.
  2. Breng de beste orgels met de beste organisten.
  3. Speel met het programma in op aktualiteit en gebeurtenissen en breng niet te veel repertoire dat maar voor enkelen interessant is.
  4. Een mix van orgel met andere muziekinstrumenten wordt vaak gewaardeerd.

Kasper Jansen, muziekredacteur van NRC Handelsblad gaf de organisatoren van orgelconcerten nog mee: Klaag niet, maar wees trots!